“Chris Pine và Olivia Wilde tái ngộ trong một dự án podcast kịch bản hấp dẫn sau thành công của ‘Đừng Lo Lắng, Em Đây Rồi'”

Chris Pine và Olivia Wilde sẽ tái hợp trong một loạt podcast mới được tạo ra bởi Trioan Bellisario và Josh Close cho QCode. Loạt…

Xem thêm “Chris Pine và Olivia Wilde tái ngộ trong một dự án podcast kịch bản hấp dẫn sau thành công của ‘Đừng Lo Lắng, Em Đây Rồi'”